Naša misija je da računovodstvene usluge, usluge finansijskog i poslovnog konsaltinga našim klijentima pružimo na što kvalitetniji način kako bismo zadovoljili njihove potrebe.

Naša vizija glasi:
“MI KREIRAMO ODLUKE”

Računovodstvo

“MEGA TEAM”d.o.o., Sarajevo, Agencija za računovodstvo i finansije čini mlad tim saradnika koji su spremni odgovoriti složenim zahtjevima računovodstva.

Osnovani smo 2008. godine, u Sarajevu, gdje se je mlad tim okupio da svoje znanje i iskustvo stečeno radom u finansijskim institucijama Read more

Računovođa i računovodstveno savjetovanje

Za više informacija možete se obratiti „MEGA TEAM“d.o.o., Agenciji za računovodstvo i finansije na telefon/fax +387 33 206 463, web stranice: www.megateam.ba, ili putem e-maila: megateam@bih.net.ba i postaviti pitanje na temu Računovođa i računovodstveno savjetovanje. Read more