Archive for month: September, 2010

Finansijske novosti

Categories: Novosti

TRGOVINA OBVEZNICAMA FBIH

Raiffeisen brokers, članica Raiffeisen grupe, već nekoliko mjeseci, zajedno sa ostalim članicama berze, aktivno učestvuje u trgovini obveznicama FBiH na Sarajevskoj berzi.

Obveznice Federacije BiH do sada su emitovane radi finansiranja unutrašnjeg duga prema građanima Federacije BiH, i to za podmirenje ratnih potraživanja  i stare devizne štednje.

Federacija BiH garantuje imaocu obveznica isplatu  pripadajuće kamate i glavnice za obveznice ratnih potraživanja i stare devizne štednje iz budžeta Federacije BiH.

Raiffeisen brokers – kvalitet i sigurnost poslovanja.

Poreska uprava kriva što kasni fiskalizacija u FBiH

Categories: Novosti

Poreska uprava kriva što kasni fiskalizacija u FBiH

SARAJEVO – Proces fiskalizacije u FBiH nije počeo iz jedinog razloga što Porezna uprava FBiH nije spremna da započne sa svojim dijelom posla, izjavio je u četvrtak ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda.
“Dali smo Poreznoj upravi sve što su tražili, 370 novih uposlenih, odobren im je 1,1 milijun KM za informatizaciju, 150.000 za promidžbu, a nisam vidio nijedan članak od promidžbe. Postupak nabavke servera nije pokrenut. Tražio sam od Vlade i resornog ministarstva RS da nam ustupe server radi testiranja u ‘BH Telecomu’ i HT Mostaru i ustupili su nam ga besplatno. To je mogla uraditi i Porezna uprava”, rekao je Bevanda.
Na pitanje da li će smijeniti direktora Porezne uprave Midhata Arifovića s obzirom na to da su usvojene izmjene Zakona o Poreznoj upravi koje to omogućavaju, Bevanda je odgovorio da nikada nije bio čovjek koji će smjenjivati nekoga. Istakao je i da ne bi mogao to da uradi čak i kada bi htio, jer izmjene zakona nisu objavljene u “Službenim novinama”, iako su usvojene prije dva mjeseca.
Osnovi cilj fiskalizacije je bolja naplata prihoda i sprečavanje PDV prevara, ali još nije poznato kada će porezni obveznici u FBiH početi da upotrebljavaju fiskalne kase. Bevanda je napomenuo da je izabrano devet firmi koje će moći da se bave prometom fiskalnih kasa, što garantuje konkurentnost koja dovodi do jeftinijih uređaja.
“Vodimo pregovore sa sva tri telekom operatora o mjesečnoj cijeni za korisnike. Naše je opredjeljenje da favoriziramo onoga gdje FBiH ima najveći udio i što najviše donosi proračunu, ali isto tako nećemo dozvoliti monopol nego ćemo pod istim uvjetima preferirati operatora koji bude najbolji. To će biti ‘BH Telecom'”, rekao je Bevanda.
Odgovarajući na Bevandine optužbe Arifović je istakao da je za implementaciju Zakona o fiskalnim sistemima neophodno milion KM, a da je u maju odobreno tek 650.000 KM.
“Novac je odobren iz tekuće rezerve, iako su u budžetu bila predviđena sredstva za ovu svrhu, ali nisu odobrena”, kaže Arifović.
Dodao je da je Porezna uprava profesionalno i ozbiljno pristupila provođenju kompleksnih aktivnosti za primjenu zakona i to u uslovima u kojima se susreće sa brojnim problemima na provođenju nekoliko poreznih reformi.
“Da bi bili efikasno izvršeni svi zahtjevi koji se postavljaju pred Poreznu upravu, moraju se provesti temeljne pripreme koje se ogledaju u nabavci odgovarajuće opreme, softverskog rješenja, obuke kadrova, što iziskuje finansijska sredstva koja još nisu ni u približnoj mjeri obezbijeđena”, ističe Arifović i dodaje da je u toku postupak nabavke softvera.

Categories: Novosti

Centralna banka

Ekonomski rast u BiH ove godine 0,5 posto

Ekonomski rast u BiH ove godine trebalo bi da bude pozitivan i da iznosi oko 0,5 posto, jer ekonomski pokazatelji za prvu polovinu godine sugerišu da je zaustavljen ekonomski pad iz 2009. i da neće biti novih pogoršanja, rečeno je Srni iz Centralne banke BiH.

Devizne rezerve BiH za prvih osam mjeseci ove godine iznosile su 6,37 milijardi KM, odnosno 3,26 milijardi eura ili 4,14 milijardi američkih dolara, što je u odnosu na kraj prošle godine više za 160 miliona KM.

Kako je objašnjeno iz Centralne banke, rastu deviznih rezervi najviše je doprinijela pojačana ekonomska aktivnost, te turistička sezona.

Vanjski dug BiH je do augusta iznosio 5,82 milijardi KM i u odnosu na kraj prošle godine veći je za oko 584 miliona KM.

Razlozi za to su povlačenje novih kredita, od čega se 270 miliona KM odnosi na sredstva po osnovu stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, te rast vrijednosti američkog dolara.

Porezi i birokratija prepreke za razvoj malih i srednjih preduzeća

Categories: Novosti

Poreska politika i administrativne procedure su jedna od najznačajnijih zapreka za poslovanje malih i srednjih preduzeća (MSP), pokazali su preliminarni rezultati istraživanja provedbe politika u ovom sektoru koje je radio Centar za politike i upravljanje (CPU).

Ocijenjeno je da je napredak BiH u provođenju politika u oblasti razvoja MSP u prethodne četiri godine ograničen.

Analiza CPU-a pokazuje da postoji mreža podrške razvoju MSP, ali da ona ne funkcionira efikasno.

“Na državnom nivou ne postoje zakoni i ne postoji obaveza dvosmjerne vertikalne koordinacije sa državnog na niže nivoe, kao ni obrnuto. U FBiH nema koordinacije sa nivoom kantona. RS ima elemente vertikalne koordinacije sa opštinskim nivoom, što dokazuje izvještavanje opština o podsticajima, ali je dvosmjernost ove koordinacije upitna”, ističe se u analizi CPU-a.

Osim toga, analiza poticaja za razvoj MSP u BiH pokazuje da su postojeća sredstva rascjepkana na mikro nivoe. Istraživanje je pokazalo da se strategije i politike nižih nivoa odnose na kapitalne investicije, kao što su tehnološki parkovi, one stop shopovi, inovacije i informatičko društvo, što zahtijeva velike investicije i uvezivanje više institucija. Provođenje ovih politika zahtijevati visok stepen koordinacije, koja, kako je istaknuto, danas ne postoji.

Također, ne postoji ni evaluacija efekata poticaja.

“Nema indikatora koji bi ukazali na efekte kao što su povećanje broja zaposlenih, povećan broj MSP, povećanje proizvodnje, izvoza ili udjela MSP u bruto društvenom proizvodu”, stoji u analizi CPU-a.

Categories: Novosti

FISKALIZACIJA U FEDERACIJI BiH

SARAJEVO,  Potpuna primjena Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH može se očekivati za godinu dana, iako je on stupio na snagu 1. januara ove godine, izjavio je Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik federalnog ministra finansija za fiskalnu i poreznu politiku.

Hadžimehanović je pojasnio da u zakonu postoji član koji propisuje dinamiku njegove primjene, te da Ministarstvo finansija trenutno vodi aktivnosti na donošenju obaveznih podzakonskih propisa. Kazao je da je već pripremljen pravilnik o načinu registracije svih proizvođača fiskalnih sistema i njihovih zastupnika.
“Po objavi pravilnika biće raspisan javni poziv za registraciju proizvođača fiskalnih sistema i njihovih zastupnika. Sljedeći korak je utvrđivanje funkcionalno-tehničkih karakteristika fiskalnih uređaja koji će biti stavljeni u promet”, kazao je Hadžimehanović.
Od fiskalizacije su izuzeti samostalni poljoprivredni proizvođači, obrtnici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate, banke, osiguravajuća društva, te sve pravne osobe koje obavljaju usluge u oblasti komunalija, socijalnog osiguranja, poštanske usluge, te obrazovne ustanove i vjerske organizacije.Fena