Archive for month: March, 2011

Problemi sa fiskalizacijom i rokovi

Categories: Novosti


Proces fiskalizacije sa sobom nosi i niz problema, a kako su u Federalnoj poreznoj upravi potvrdili za ekapija.ba inicijalni problemi su neobezbjeđenost pretplatničkih kartica od strane telekom operatera (za GPRS mrežu) za svaki terminal prije puštanja u promet uređaja, a što je propisano Pravilnikom o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije.

Problemi su i u nedovoljanom broju fiskalnih uređaja/sistema na tržištu, nepoštivanju rokova propisanih Pravilnikom o dinamici fiskalizacije od strane obveznika fiskalizacije koji nisu nabavili fiskalne sisteme u utvrđenom roku i koji su dužni uređaje nabaviti naknadno.
U poreznoj upravi smatraju da će istekom prvog roka nastupiti prebukiranost kapaciteta Porezne uprave, kako ljudskih tako i tehničkih, jer će doći do podnošenja velikog broja zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju u kratkom vremenskom periodu, jer se Zakon mora ispoštovati.

Problemi sa servisima

U procesu fiskalizacije u Poreznoj upravi navode kako problema imaju i kod osposobljenost servisa i obučenosti servisera, neispunjenja svih zakonskih obaveza od strane ostalih učesnika fiskalizacije: zastupnika, servisera i obveznika fiskalizacije.

Također problem je i kako ispoštovati sve zakonske obaveze, te da se srazmjerno iskazanim potrebama u datom trenutku, za poslove inicijalne fiskalizacije angažuje dodatni broj ovlaštenih lica Porezne uprave, te razmotri mogućnost upošljavanja novih inspektora.

“Neophodno je da Federalno ministarstvo finansija donese stav o višefaznoj dinamici fiskalizacije u okviru postojećih grupa, da se ne bi desila situacija da obveznici ne predaju ZIF-ove do krajnjeg roka, da se otklone problemi koji su predhodno navedeni”, ističu u Poreznoj upravi.

Kako bi se situacija na terenu popravila u Poreznoj upravi kažu, kako će poduzeti radnje iz svoje nadležnosti i dati maksimum u okviru tehničkih i kadrovskih mogućnosti, podrazumjevajući tu poduzimanje restriktivnih mjera i mjera preventivnog djelovanja u smislu obavještavanja poreznih obveznika i upoznavanje sa njihovim obavezama.

Nedostatak predplatničkih kartica

Inspektori na terenu se svakodnevno susreću sa raznim problemima, a jedan od njih kako ističu u Upravi je i nedostatak predplatničkih kartica.

“Sa ovim problemom su se susreli inspektori na terenu postupajući po zaprimljenim ZIF-ovima, gdje nije bilo moguće izvršiti fiskalizaciju uređaja, jer nisu bile obezbjeđene pretplatničke kartice (za GPRS mrežu) za svaki terminal prije puštanja u promet uređaja, a što je propisano Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije”, pojašnjavaju u Upravi.

Podsjećamo, inspektori Porezne uprave obavljaju fiskalizaciju fiskalnih sistema na terenu od 15.12.2010. godine. Obveznici koji su fiskalizirali svoj fiskalni sistem evidentiraju svaki pojedinačno ostvareni promet na istom i klijentu izdaju fiskalni račun, a podaci se prenose do servera Porezne uprave pomoću terminala. Do 28.12.2010. godine izvršen je postupak fiskalizacije u 105 slučajeva.

Također, Komisija za fiskalizaciju u Federaciji BiH produžila je rok i utvrdila novu dinamiku uvođenja fiskalnih sistema u Federaciji BiH.

Tako će, hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benziske pumpe i apoteke, moći obaviti fiskalizaciju do 31. januara 2011. godine. Trgovine na malo, koje spadaju u drugu grupu opisanu u Pravilniku o dinamici fiskalizacije, kao i trgovine na veliko, će imati novi rok do 15. 4. 2011. godine.