Archive for month: March, 2014

POSEBNA USLUGA “OD REGISTRACIJE DO LIKVIDACIJE”

Categories: Novosti

 

“MEGA TEAM”d.o.o., Sarajevo Agencija za računovodstvo i finansije kao jedna od vodećih računovodstvenih agencija na području Sarajeva je nakon dugogodišnjeg rada i iskustava ponudila jedinstvenu uslugu kod registracije privrednih subjekata. Naime, kako to obično bude da kada Želite registrovati privredno društvo?!

Pred Vama stoji glomazni državno-administrativni aparat kroz koji morate proći da bi ste došli do željenog cilja, tu Vas željno očekuju advokati, notari,  Sud, Porezna uprava, Zavod za statistiku, Uprava za indirektno oporezivanje, banka itd… Kada ste sve to uspjeli može Vam se desiti da Vam se ne posreći pa sve tada morate raditi obrnuto kako bi ste likvidirali privredni subjekat koji ste mukom i registrovali. Da bi sve to izgledallo drugačije, bolje i jednostavnije mi smo razvili ovu posebnu uslugu “OD REGISTRACIJE DO LIKVIDACIJE” .

Usluga podrazumjeva slijedeće:

Vi nama dajete punomoć, a mi Vama registraciju to se počinjete baviti željenim poslom!

Dakle, pošteđeni ste silnog hodanja, raspitivanja, plaćanja advokata, notara, taksi i sl., jer mi to obavljamo za Vas.

Likvidirate društvo:

Vi nama dajete punomoć, a mi u Vaše ime izvršimo likvidaciju društva!

RIJEŠITE SVE NA JEDNOM MJESTU!