Archive for month: July, 2014

Postupanje kod uvoza duhana za pušenje nakon 01.08.2014. godine

Categories: Novosti

Dana 24.06.2014. godine u “Službenom glasniku BiH”  broj: 49/14 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH koji stupa na snagu 02.07.2014. godine a primjenjivat će se od 01.08.2014.  godine i isti predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhanske prerađevine u Evropskoj uniji.

Na web stranici UIO oporezivanje je postupak kod uvoza duhana za pušenje nakon 01.08.2014. godine.