Archive for month: November, 2014

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA U FBiH

Categories: Novosti

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je novi Zakon o prekršajima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/14), koji je stupio na snagu 14.08.2014.godine. Novi zakon je donesen u sklopu antikorupcionog seta zakona, tako da nisu ispunjene sve tehničke pretpostavke za njegovu punu primjenu, ali će u ovoj prelaznoj fazi biti evidentirani prekršaji, a prekršajni nalozi će se uručivati po ispunjenju neophodnih tehničkih pretpostavki.  Cilj donošenja Zakona je da se preventivno djeluje na počinioce prekršaja, ali i da se smanji mogućnost koruptivnog ponašanja ovlaštenih službenih osoba.

 

Neke od odredaba Zakona o prekršajima i koje su različite u odnosu na ranija rješenja u ovoj oblasti:

 

–      Ukoliko se prihvati odgovornost za počinjeni prekršaj i izrečena novčana kazna plati u Zakonom predviđenom roku, kažnjena osobaoslobađa se plaćanja 50% izrečene kazne

 

–      Minimalna kaznakoja je propisana ovim Zakonom za fizičke osobe je 30 KM, za odgovornu osobu u pravnoj osobi je 50 KM, dok je za pravne osobe minimalna novčana kazna 500 KM.

 

–      Maksimalna kaznakoja je propisana ovim Zakonom za fizičke osobe je 10 000 KM,  za odgovornu osobu u pravnoj osobi je 20 000 KM, dok je za pravne osobe 500 KM.

 

–      Uvodi se mogućnost da se za počinjeni prekršaj izrekne kazna „rad za opće dobro“, koja predstavlja neplaćeni rad u korist društva i koja se može izreći u trajanju od 10-120 sati.

 

–      Data je mogućnost lišenja slobode počinilaca prekršaja koji odbije ili nije u mogućnosti otkriti svoj identitet, kada se radi o osobi koja nije nastanjena  u BIH pa postoji sumnja da bi mogla pobjeći kako bi izbjegla odgovornost za počinjeni prekršaj te u slučajevima kada postoji mogućnost da će osoba nastaviti sa vršenjem prekršaja. Lišenje slobode može trajati najduže 12 sati, u kojem periodu osoba mora biti izvedena pred sud.

 

–      Također, data je mogućnost lišenja slobode počinilaca prekršaja zbog neplaćanja izrečene kazne. Lišenje slobode vrši se na osnovu odluke suda a po prijedlogu ovlaštenog organa i ono može trajati do 15 dana. Po izvršeno plaćanju cjelokupnog iznosa kazne mjera odluka o lišenju slobode biće ukinuta.

 

–      Data je mogućnost ovlaštenim službenima osobama da se od počinilaca prekršaja koji nisu nastanjeni u BiH zatraži predaja pasoša ili drugog identifikacijskog dokumenta do njegovog pojavljivanja pred sudom, a najduže 24 sata.

 

–      Propisane su i posljedice evidentiranja novčane kazne u Registar novčanih kazni koje se odnose na nemogućnost registracije motornog vozila, izdavanja ili produženja važenja vozačke dozvole, učestvovanje na javnom tenderu, registracija pravne osobe ili registracija samostalne poslovne djelatnosti-obrta i promjena vlasništva motornog vozila sve do trenutka dok se ne uplati cjelokupan iznos novčane kazne

 

–      Rokovi zastare za počinjene prekršaje povećani suna 2 godine za prekršaje za koje je propisana kazna do 3000 KM, odnosno za one prekršaje za koje je propisana kazna iznad 3000 KM rok zastare produžen na 3 godine od trenutka izvršenja prekršaja. Za prekršaje iz oblasti poreza, carina, finansija, rada i zaštite na radu i koncesije produžen je na 5 godina od trenutka izvršenja prekršaja.  

 

Dakle, najbolje je da se uzdržite od vršenja prekršaja bilo koje vrste i na taj način dajete doprinos ukupnoj sigurnosti našeg društva, a sami izbjegnete pravne i financijske posljedice zbog činjenja prekršaja.  

Ljepota uvijek pobjeđuje kada se investira u snagu!

Categories: Novosti

STANOVI IZVOR

Stanovi Izvor imaju sjajno rješenje za poslovne prostore. To je zato što su nastali kao rezultat potrebe velikog broja ljudi u stambenim jedinicama da dobiju prateće i uslužne djelatnosti. Ovakvom koncepcijom, poslovni prostori i stambene jedinice se upotpunjuju odnosno čine komplementarno jedinstvo.

Poslovni prostori su projektovani na galeriji i u prizemlju. U poslovnim prostorima su predviđene djelatnosti koje ni na koji način ne smiju negativno uticati na život i zdravlje ljudi koji borave ili će boraviti u okolini ili samom kompleksu.

http://www.stanoviizvor.com