MEGA TEAM d.o.o. Sarajevo
Agencija za računovodstvo i finansije

Braće Begić br. 26-28
71000 SARAJEVO
Bosna i Hercegovina

Tel. +387 33 206 463 i +387 33 206 466
Fax. +387 33 839 120
Web site: www.megateam.ba
Mail: info@megateam.ba

“MI KREIRAMO ODLUKE”