PRAVNI SUBJEKTI (d.o.o., i sve vrste udruženja)

Vršimo obrada podataka i računovodstvo prema Međunarodnim računovodstvenim standardima:

– Sortiranje i ažuriranje vaše dokumentacije: KIF-a, KUF-a, naloga za plaćanje, izvoda i dr.
– Obračun poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a), Popunjavanje obrasca DPDV
– Vođenje glavne knjige i izrada bilansa
– Obračun poreza i doprinosa na plate, izrada specifikacija za plate , izrada platnih lista i naloga za plaćanje
– Izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna , te obračun dobiti i poreza na dobit
– Vođenje evidencije osnovnih sredstava uz obračunom amortizacije po Zakonom predviđenim stopama
– Izrada mjesečnih izvješaja za Poreznu upravu
– Izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku F BiH
– Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja za Zavod za zdravstveno osiguranje KS i dr.
– Izrada izvještaja za PIO (MIP, GIP)
– Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca DP
– Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca INFO-1

FIZIČKA LICA (str, sur, szr, sor, ljekarske ordinacije, advokate i druge obrtničke djelatnosti)

Vođenje knjige prihoda i rashoda (KPR), knjige obaveza i potraživanja, kao i sve vrste evidencija vezanih za PDV

– Redovno vođenje knjige osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije po važećim stopama
– Redovno ažuriranje Vaše dokumentacije: plata, KIF-a, KUF-a, Izvoda i sl
– Obračun PDV-a
– Obračun poreza i doprinosa na plate, izrada specifikacije za plate, izrada platnih lista i naloga za plaćanje prema Zakonu o porezu na dohodak
– Izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna prihoda i rashoda, obračun poreza na dohodak
– Izrada mjesečnih izvješaja za Poreznu upravu i PDV prijava za Upravu za indirektno oporezivanje
– Izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku F BiH
– Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja za Zavod za zdravstveno osiguranje Kant.Sarajevo i dr.
– Izrada izvještaja za PIO (Penzijsko invalidsko osiguranje)
– Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca DP
– Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca INFO-1 i ostale zakonom propisane izvještaje

Dodatne usluge:

Odlazak u Poreznu upravu, Upravu za indirektno oprezivanje, odlazak u banke, odlazak u općinske organe i sl.

Registracija društva d.o.o., i likvidacija d.o.o.,

Cijena svih usluga koje Vam nudimo formira se u zavisnoti od obima posla koji mi obavljamo za Vas ali i na fer osnovi.

Za više informacija možete se obratiti „MEGA TEAM“d.o.o., Agenciji za računovodstvo i finansije na telefon/fax +387 33 206 463, web site: www.megateam.ba, ili putem e-maila: megateam@bih.net.ba  i postaviti pitanje na temu Računovodstene usluge i vođenje računovodstva.

 

“MI KREIRAMO ODLUKE”