NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA U...

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je novi Zakon o prekršajima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 63/14), koji je stupio na snagu 14.08.2014.godine. Novi zakon je donesen u sklopu antikorupcionog seta zakona, tako da nisu…

Read more

Ljepota uvijek pobjeđuje kada se...

STANOVI IZVOR Stanovi Izvor imaju sjajno rješenje za poslovne prostore. To je zato što su nastali kao rezultat potrebe velikog broja ljudi u stambenim jedinicama da dobiju prateće i uslužne djelatnosti. Ovakvom koncepcijom, poslovni prostori i stambene jedinice…

Read more