Dana 23.11.2023.godine u Slu┼żbenom glasniku BiH (“Sl.glasnik BiH”, br.80/23), mijenja se ─Źlan 1. u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (“Sl.glasnik BiH”, br.9/05, 35/05, 100/08, 33/17 i 46/23) u ─Źlanu 57. stav 1. rije─Źi “50.000KM” zamjenjuje se rije─Źima “100.000KM”.

Zakon stupa na snagu 8 dana od dana donošenja istog, odnosno stupa na snagu od 01.12.2023.godine.

Izmjenom zakona više od 6200 subjekata će imati olakšicu.