Transferne cijene, dodatne obaveze za...

Pravne osobe osnovane u Federaciji BiH su obavezne dokazati da su transakcije (tj. prodaja robe, pružanje usluga, davanje i primanje pozajmica, ustupanje osoblja i dr.) s povezanim osobama, fizičkim i pravnim, u skladu s tržišnim uslovima. Ukoliko nisu,…

Read more

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK...

Dokumenti potrebni za povrat poreza na dohodak po osnovu kamate na stambeni kredit 1. Ovjerena kopija ugovora o stambenom kreditu 2. Dokaz da je sredstvima odobrenog stambenog kredita riješeno ili počelo rješavanje stambenog pitanja (kupovina odgovarajuće stambene jedinice,…

Read more

Kako možete sami sebi uplaćivati...

Ako ste ostali bez posla, ali imate određeni izvor novca, postoji način da sami sebi platite zdravstveno ili penzijsko i invalidsko osiguranje. Plaćanje zdravstvenog osiguranja određeno je Odredbom člana 27. Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, broj…

Read more

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU FBiH...

Od 2016., godine u primjeni je novi Zakon o finansijskom polsovanju u FBiH.,  

Read more