Dokumenti potrebni za povrat poreza na dohodak po osnovu kamate na stambeni kredit

1. Ovjerena kopija ugovora o stambenom kreditu
2. Dokaz da je sredstvima odobrenog stambenog kredita riješeno ili počelo rješavanje stambenog pitanja (kupovina odgovarajuće stambene jedinice, odnosno zaključen ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupljeno zemljište i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).
3. Kućna lista (original ili ovjerena kopija, dobija se u općini prebivališta)
4. Originalna potvrda banke ili ovjerena kopija iste o iznosu kamate plaćene po osnovu stambenog kredita (potvrda mora sadržavati broj ugovora o stambenom kreditu kako bi se ova dva dokumenta mogla povezati)
5. Potvrda Zemljišno-knjižnog ureda (Dobijate u nadležnom sudu) da porezni obveznik i bračni drug nemaju drugih nekretnina (kopija ili ovjerena kopija).
6. Potpisana izjava u sklopu stava Federalnog ministarstva finansija.

link stava i primjer izjave Stav FMF i primjer izjave

Dodatne napomene vezane za povrat poreza na dohodak po osnovu kamate (izvadak iz prethodno spomenutog stava):

U slučaju da u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja prijava poreza na dohodak, porezni obveznik sredstva odobrenog kredita namijenjena za rješavanje svog stambenog pitanja nije namjenski utrošio, potrebno je uz godišnju prijavu poreza na dohodak dostaviti izvod računa banke kao dokaz da sredstva stambenog kredita do dana podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak nisu utrošena u druge svrhe, uz obavezu da se dokaz o namjenskom utrošku tih sredstava naknadno dostavi Poreznoj upravi FBiH i to najkasnije do kraja tekuće godine.

Odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 metara kvadratnih.