O POMO─ćI STANOVNI┼áTVU USLJED RASTA INDEKSA POTRO┼áA─îKIH CIJENA

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 55/22

Za poslodavce je bitan ─Źlan 19. navedene Uredbe!

POGLAVLJE I. – OP─ćE ODREDBE

─îlan 1.
(Predmet uredbe)

Ovom uredbom se ure─Ĺuje pomo─ç stanovni┼ítvu putem nov─Źanih isplata penzionerima, zatim jednokratne nov─Źane pomo─çi korisnicima prava iz bora─Źko-invalidske za┼ítite i licima sa invaliditetom i civilnim ┼żrtvama rata, pomo─ç primaocima stalne nov─Źane pomo─çi i druge materijalne pomo─çi i ostale jednokratne pomo─çi.

─îlan 2.
(Cilj uredbe i sredstva za provo─Ĺenje)

(1) Op─çi cilj uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podr┼íke u cilju pobolj┼íanja materijalnog statusa najugro┼żenijim kategorijama stanovni┼ítva, a zbog zna─Źajnog rasta indeksa potro┼ía─Źkih cijena.

(2) Za provo─Ĺenje ove uredbe, finansijska sredstva ─çe se osigurati preraspodjelom sredstva izme─Ĺu bud┼żetskih korisnika kao i iz Teku─çe rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) na odgovaraju─çe razdjele i ekonomske kodove.

─îlan 3.
(Zaštitni mehanizam)

(1) Ako se naknadno utvrdi nepravilnost u ostvarivanju prava iz ove uredbe, primalac je du┼żan izvr┼íiti povrat primljenog iznosa na Jedinstveni ra─Źun Trezora Bud┼żeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Nov─Źani iznos ili naturalna pomo─ç ne mogu biti predmet izvr┼íenja, odnosno prinudne naplate.

POGLAVLJE II. – NOV─îANA ISPLATA PENZIONERIMA

─îlan 4.
(Lica koja ostvaruju pravo na isplatu nov─Źanog iznosa)

(1) Pravo na isplatu nov─Źanog iznosa imaju korisnici penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: nosilac osiguranja) koji imaju prebivali┼íte na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Pravo iz stava (1) ovog ─Źlana imaju lica zate─Źena u isplati penzije na dan isplate nov─Źanog iznosa.

(3) Pravo iz stava (1) ovog ─Źlana nemaju korisnici naknade za fizi─Źku onesposobljenost, kao ni penzioneri koji su u radnom odnosu.

─îlan 5.
(Iznos i vremenski okvir isplate)

(1) Nov─Źani iznos koji ostvaruju lica iz ─Źlana 4. ove uredbe iznosi 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Nov─Źani iznos iz stava (1) ovog ─Źlana se smatra penzijom, u smislu ─Źlana 2., ta─Źka f) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 13/18, 90/21 i 19/22) (u daljem tekstu: Zakon o PIO), sastavni je dio i ispla─çuje se skupa sa penzijom za mjesec juli 2022. godine.

─îlan 6.
(Zakonski iznos penzije)

Zakonski iznos penzije korisnika ne─çe se uve─çavati za iznos dodijeljen ovom uredbom.

─îlan 7.
(Finansiranje isplate nov─Źanog iznosa)

(1) Nov─Źani iznos iz ─Źlana 5. ove uredbe smatra se penzijom, u smislu ─Źlana 125. stav (1) Zakona o PIO-u i finansira se iz sredstava nazna─Źenih u ─Źlanu 124. Zakona o PIO-u.

(2) Ukupna sredstva za isplatu nov─Źanog iznosa iz stava (1) ovog ─Źlana osigurat ─çe se u Bud┼żetu Federacije BiH na razdjelu nosioca osiguranja.

POGLAVLJE III. – JEDNOKRATNA NOV─îANA POMO─ć KORISNICIMA PRAVA IZ BORA─îKO-INVALIDSKE ZA┼áTITE

─îlan 8.
(Lica koja ostvaruju pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç)

(1) Pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç imaju korisnici prava na li─Źnu invalidninu, prava na porodi─Źnu invalidninu, prava na mjese─Źni nov─Źani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na nov─Źanu egzistencijalnu naknadu, koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se ispla─çuje iz Bud┼żeta Federacije BiH, pod uslovom da nisu lica obuhva─çena ─Źlanom 4. ove uredbe.

(2) Jednokratna nov─Źana pomo─ç se ispla─çuje licima iz stava (1) ovog ─Źlana, koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine.

─îlan 9.
(Uslovi isplate jednokratne nov─Źane pomo─çi)

Lica koja su korisnici vi┼íe prava navedenih u ─Źlanu 8. ove uredbe, jednokratnu nov─Źanu pomo─ç ostvaruju samo po jednom osnovu.

─îlan 10.
(Iznos jednokratne nov─Źane pomo─çi)

(1) Jednokratna nov─Źana pomo─ç koju ostvaruju lica iz ─Źlana 8. ove uredbe iznosi 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Nov─Źani iznos iz stava (1) ovog ─Źlana se dijeli na jednake dijelove u slu─Źaju korisnika koji pravo na porodi─Źnu invalidninu i mjese─Źni nov─Źani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja ostvaruju kao sukorisnici.

─îlan 11.
(Finansiranje isplate jednokratne nov─Źane pomo─çi)

(1) Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz ─Źlana 10. ove uredbe osigurat ─çe se u Bud┼żetu Federacije BiH, na razdjelu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata.

(2) Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata ─çe isplatiti jednokratnu nov─Źanu pomo─ç iz ─Źlana 10. ove uredbe u roku od 60 (┼íezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

POGLAVLJE IV. – JEDNOKRATNA NOV─îANA POMO─ć LICIMA SA INVALIDITETOM I CIVILNIM ┼ŻRTVAMA RATA

─îlan 12.
(Lica koja ostvaruju pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç)

(1) Pravo na jednokratnu nov─Źanu pomo─ç imaju lica sa invaliditetom i civilne ┼żrtve rata, koja po osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se ispla─çuje ili sufinansira iz Bud┼żeta Federacije, pod uslovom da nisu lica obuhva─çena ─Źlanovima 4. i 8. ove uredbe.

(2) Jednokratna nov─Źana pomo─ç se ispla─çuje licima iz stava (1) ovog ─Źlana, koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine.

─îlan 13.
(Uslovi isplate jednokratne nov─Źane pomo─çi)

Lica koje imaju status lica sa invaliditetom i status civilne ┼żrtve rata, jednokratnu nov─Źanu pomo─ç ostvaruju samo po jednom osnovu.

─îlan 14.
(Iznos jednokratne nov─Źane pomo─çi)

Jednokratna nov─Źana pomo─ç koju ostvaruju lica iz ─Źlana 12. ove uredbe iznosi 100,00 đÜM (stotinu 00/100 konvertibilnih maraka).

─îlan 15.
(Finansiranje isplate jednokratne nov─Źane pomo─çi)

(1) Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz ─Źlana 14. ove uredbe osigurat ─çe se u Bud┼żetu Federacije na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

(2) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ─çe isplatiti jednokratnu nov─Źanu pomo─ç licima sa invaliditetom, u roku od 60 (┼íezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

(3) Kantonalni organ uprave ─çe, u smislu ─Źlana 83. Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 39/99, 54/04, 39/06,14/09 i 45/16), isplatiti jednokratnu nov─Źanu pomo─ç civilnim ┼żrtvama rata, u roku od 60 (┼íezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu. Ukupna sredstva za tu namjenu ─çe biti dozna─Źena kantonalnom organu uprave iz Bud┼żeta Federacije.

POGLAVLJE V. – POMO─ć PRIMAOCIMA STALNE NOV─îANE POMO─ćI I DRUGE MATERIJALNE POMO─ćI

─îlan 16.
(Lica koja ostvaruju pravo na pomo─ç)

Pravo na pomo─ç po ovoj uredbi ostvaruju:

a) materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica koja se nalaze na evidencijama nadle┼żnih centara za socijalni rad, odnosno op─çinskih slu┼żbi socijalne za┼ítite kao primaoci stalne nov─Źane pomo─çi za mjesec juni 2022. godine; i

b) lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je usljed posebnih okolnosti potreban odgovaraju─çi oblik socijalne za┼ítite, a koje su, prema evidencijama nadle┼żnih centara za socijalni rad, odnosno op─çinskih slu┼żbi socijalne za┼ítite, ostvarili pravo na privremenu, jednokratnu ili drugu nov─Źanu pomo─ç ili naturalno davanje u periodu od ┼íest mjeseci prije dana stupanja ove uredbe na snagu.

─îlan 17.
(Obim pomo─çi)

(1) Podr┼íka koju ostvaruju lica i porodice iz ─Źlana 16. ove uredbe sastoji se od paketa osnovnih ┼żivotnih namirnica.

(2) Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi (u daljem tekstu: Direkcija), Vlada ─çe donijeti odluku kojom ─çe utvrditi vrstu i koli─Źinu robe koja ─çe se upotrijebiti za ove namjene.

(3) Prijedlog vrste i koli─Źine robe Direkcija sa─Źinjava na osnovu podataka o broju korisnika prava iz ─Źlana 16. ove uredbe i raspolo┼żive koli─Źine osnovnih ┼żivotnih namirnica.

(4) Podatke o broju korisnika prava iz ─Źlana 16. ove uredbe pribavlja, objedinjuje i dostavlja Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(5) Jedan primalac iz ─Źlana 16. ove uredbe mo┼że primiti najvi┼íe jedan paket osnovnih ┼żivotnih namirnica.

(6) Podr┼íka iz ovog ─Źlana ─çe biti uru─Źena korisnicima u roku od 60 (┼íezdeset) dana od dana stupanja ove uredbe na snagu.

─îlan 18.
(Osiguranje paketa i distribucija)

(1) Direkcija ─çe osnovne ┼żivotne namirnice za pakete pomo─çi osigurati iz robnih rezervi.

(2) Direkcija ─çe raspodjelu i isporuku paketa pomo─çi vr┼íiti u saradnji sa organizacijom Crvenog krsta/kri┼ża, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, centrima za socijalni rad, odnosno op─çinskim slu┼żbama socijalne za┼ítite. Direkcija snosi tro┼íkove raspodjele i isporuke.

POGLAVLJE VI. – OSTALE JEDNOKRATNE POMO─ćI

─îlan 19.
(Pomo─ç)

(1) Poslodavac mo┼że izvr┼íiti isplatu jednokratne pomo─çi radniku, u visini do 1.080 KM (hiljadu osamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Poslodavac pomo─ç iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że isplatiti najkasnije do 31.12.2022. godine.

(3) Isplata pomo─çi iz stava (1) ovog ─Źlana ─çe se vr┼íiti isklju─Źivo na transakcijske ra─Źune radnika.

(4) Pomo─ç iz ovog ─Źlana se ne smatra pla─çom ili naknadom pla─çe prema odredbama Zakona o radu (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22).

POGLAVLJE VII. – PRIJELAZNE I ZAVR┼áNE ODREDBE

─îlan 20.
(Saradnja i razmjena li─Źnih podataka)

Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila─Źkog rata, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalna direkcija za robnih rezervi, centri za socijalni rad, odnosno op─çinske slu┼żbe za socijalnu za┼ítitu i organizacija Crvenog krsta ─çe sara─Ĺivati i razmjenjivati li─Źne podatke o licima koja ostvaruju prava prema odredbama ove uredbe, u mjeri u kojoj je to potrebno za provo─Ĺenje iste, uklju─Źuju─çi, ali ne ograni─Źavaju─çi se na ime i prezime i jedinstveni mati─Źni broj lica.

─îlan 21.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Slu┼żbenim novinama Federacije BiH”.

V. broj 1053/2022
07. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novali─ç, s. r.