Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda...

Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je na sastanku u Washingtonu kredit BiH u iznosu od 800 miliona KM. Prva tranša trebala bi biti operativna već u narednih nekoliko dana. Dvogodišnji stand-by aranžman BiH sa MMF-om dogovoren u…

Read more

Bez isplaćenih dugovanja nema otvaranja...

Novi Zakon o unutrašnjem platnom prometu u FBiH onemogućava se otvaranje novih računa ukoliko pravno ili fizičko lice ima određena finansijska dugovanja. Kad Zakon stupi na snagu, dužnicima će se po automatizmu blokirati računi u bilo kojoj banci…

Read more