Plaćanje članarine Turističkoj zajednici Kantona...

U „Službenim novinama KS“, broj 31/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu („Službene novine KS“, broj 19/16), kojim je uvedena obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici. Članarinu Turističkoj zajednici dužni su plaćati obavezni i dobrovoljni članovi Turističke zajednice…

Read more

INSPEKTORI KONTROLIŠU: Poslodavci moraju dosljedno...

Inspektori kontrolišu: Poslodavci moraju dosljedno primjenjivati Zakon o fiskalnim sistemima Od prvog do trećeg kvartala 2017. godine federalni inspektori su, pored redovnih, vršili i pojačane nadzore, te donijeli 1.539 rješenja o izricanju upravnih mjera koje se odnose na…

Read more

U Sarajevu održan četvrti Marketing...

Ne tako davno marketing je lako uspijevao da generiše veliku dobit koristeći isključivo oglašavanja putem mas-medija. Međutim, razvojem novih tehnologija, te globalizacijom tržišta, promijenile su se i navike kupaca, a samim ti i komunikacija s njima. Tako novi…

Read more

Transferne cijene, dodatne obaveze za...

Pravne osobe osnovane u Federaciji BiH su obavezne dokazati da su transakcije (tj. prodaja robe, pružanje usluga, davanje i primanje pozajmica, ustupanje osoblja i dr.) s povezanim osobama, fizičkim i pravnim, u skladu s tržišnim uslovima. Ukoliko nisu,…

Read more

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK...

Dokumenti potrebni za povrat poreza na dohodak po osnovu kamate na stambeni kredit 1. Ovjerena kopija ugovora o stambenom kreditu 2. Dokaz da je sredstvima odobrenog stambenog kredita riješeno ili počelo rješavanje stambenog pitanja (kupovina odgovarajuće stambene jedinice,…

Read more

Kako možete sami sebi uplaćivati...

Ako ste ostali bez posla, ali imate određeni izvor novca, postoji način da sami sebi platite zdravstveno ili penzijsko i invalidsko osiguranje. Plaćanje zdravstvenog osiguranja određeno je Odredbom člana 27. Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, broj…

Read more

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU FBiH...

Od 2016., godine u primjeni je novi Zakon o finansijskom polsovanju u FBiH.,  

Read more

Ustavni sud FBiH: Zakon o...

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presudu u kojom je Zakon o radu ovog entiteta proglašen neustavnim jer je donesen suprotno Ustavu FBiH i Poslovniku o radu. Ovom odlukom ovaj zakon je stavljen van snage. Ostaje…

Read more

NOVI PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU...

Stupio je na snagu Novi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige u FBiH koji omogućava elektrosko vođenje poslovnih knjiga (TKM, TKV i dr.).

Read more

Nakon donošenja novog Zakona o...

Novi Zakon o radu koji je usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH stupa na snagu nakon potpisa predsjednika FBiH, a nakon objave u Službenim novinama FBiH. Usvajanje Zakona o radu podržali su zastupnici iz redova SDA, HDZ-a BiH,…

Read more