ZAKON O IZMJENI ZAKONA O...

Dana 23.11.2023.godine u Službenom glasniku BiH (“Sl.glasnik BiH”, br.80/23), mijenja se član 1. u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (“Sl.glasnik BiH”, br.9/05, 35/05, 100/08, 33/17 i 46/23) u članu 57. stav 1. riječi “50.000KM” zamjenjuje se riječima…

Read more

Zakon o obrtu FBiH

Sl.novine FBiH, br. 75/21 Program ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine 2020 – 2021. godina, kao pretpostavka za održiv i ubrzan rast u 2022. godini, pod točkom 4. (Mjere s ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta), predvidio je…

Read more

Zakon o porezu na dobit...

(„Službene novine Federacije BiH“, broj:15/16 i 15/20) – prečišćena neslužbena verzija –I. OPĆE ODREDBEČlan 1.(1) Ovim zakonom definira se: obveznik porezana dobit, metodologija utvrđivanja porezneosnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit,otklanjanje dvostrukog oporezivanja, grupnooporezivanje, oporezivanje kod statusnihpromjena, porezni…

Read more

UREDBA

O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA Službene novine Federacije BiH, broj 55/22 Za poslodavce je bitan član 19. navedene Uredbe! POGLAVLJE I. – OPĆE ODREDBE Član 1.(Predmet uredbe) Ovom uredbom se uređuje pomoć stanovništvu putem novčanih…

Read more

Više od 70% računovođa ne...

Kada pomislite na računovođu, većina nas zamišlja da se radi o osobama odjevenim po strogim pravilima odijevanja, obućenim u poslovna odijela koje vode poslovne knjige i rade u računovodstvu, uglavnom sjedeći za stolom pretrpanim papirima. 1. Žvakaću gumu…

Read more

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI...

Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 65/10,100/07, 35/08, 85/17 i 44/20) u članu 8. stav (1) mijenja se i glasi: ” (1) Novosagrađenim građevinskim…

Read more

Plaćanje članarine Turističkoj zajednici Kantona...

U „Službenim novinama KS“, broj 31/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu („Službene novine KS“, broj 19/16), kojim je uvedena obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici. Članarinu Turističkoj zajednici dužni su plaćati obavezni i dobrovoljni članovi Turističke zajednice…

Read more

INSPEKTORI KONTROLIŠU: Poslodavci moraju dosljedno...

Inspektori kontrolišu: Poslodavci moraju dosljedno primjenjivati Zakon o fiskalnim sistemima Od prvog do trećeg kvartala 2017. godine federalni inspektori su, pored redovnih, vršili i pojačane nadzore, te donijeli 1.539 rješenja o izricanju upravnih mjera koje se odnose na…

Read more

U Sarajevu održan četvrti Marketing...

Ne tako davno marketing je lako uspijevao da generiše veliku dobit koristeći isključivo oglašavanja putem mas-medija. Međutim, razvojem novih tehnologija, te globalizacijom tržišta, promijenile su se i navike kupaca, a samim ti i komunikacija s njima. Tako novi…

Read more

Transferne cijene, dodatne obaveze za...

Pravne osobe osnovane u Federaciji BiH su obavezne dokazati da su transakcije (tj. prodaja robe, pružanje usluga, davanje i primanje pozajmica, ustupanje osoblja i dr.) s povezanim osobama, fizičkim i pravnim, u skladu s tržišnim uslovima. Ukoliko nisu,…

Read more