Ukoliko imate pitanja u vezi sa poreznim kontrolama, žalbe, poreznim olakšicama, prihodima, u vezi posebnih poreza, poreza po odbitku ili drugih pitanja vezanih uz poreze, naši saradnici Vam stoje na raspolaganju. Naše usluge uključuju znanja i iskustva vezana uz poreze i operativni know-how kako bismo Vam pomogli da imate manje troškove.

U sklopu naših usluga koje se odnose na porezno savjetovanje pružamo usluge savjetovanja koje se odnose na:

POREZ  NA DODATNU VRIJEDNOST (PDV)

Porez na dodanu vrijednost u BiH se definiše Zakonom o PDV-i Pravilnicima o porezu na dodanu vrijednost, te velikim brojem mišljenja porezne uprave.

Ključna pitanja koja se javljaju kod poreza na dodanu vrijednost su kako slijedi:

  • šta je predmet oporezivanja?;
  • šta predstavlja poreznu osnovicu?;
  • gdje je mjesto oporezivanja?;
  • da li je isporuka oporeziva ili ne?
  • koji su posebni postupci oporezivanja i dr.?
Sistem poreza na dodatnu vrijednost postaje sve složeniji. Naši saradnici već duži vremenski period prate razvoj sistema poreza na dodatnu vrijednost, te nam se možete obratiti s povjerenjem.
POREZ NA DOBIT
Pitate se kako zakonito platiti manje poreza na dobit?

Porez na dobit je direktan porez kojim se oporezuje dobit pravnih i fizičkih lica u sistemu poreza na dobit.

Zakonski propisi iz područja poreza na dobit često jasno definišu kako je moguće platiti manje poreza, ali preduzetnici nemaju vremena niti snage baviti se navedenim pitanjem.

Ako ste zainteresirani za pomoć pri sastavljanju prijave poreza na dobit, imate pitanje oko poreznog tretmana pojedinih troškova ili prihoda, slobodno nam se obratite.

POREZ NA DOHODAK

Porez na dohodak se tiče svakog pojedinca. Da li ste sigurni da ste platili porez na cjelokupan dohodak?Iako se nekad smatra najjednostavnijim porezom, u stvarnosti je porez na dohodak jedan od najsloženijih poreza, što je pogotovo slučaj ako ostvarujete više vrsta dohotka, ili ostvarujete dohodak iz inozemstva.

Obratite nam se ako Vam je potrebna pomoć pri sastavljanju prijave poreza na dohodak, tumačenje Vašeg rezidentog statusa ili pomoć pri izradi prigovora ili žalbe PUFBiH.

POREZNO PLANIRANJE

Porezno planiranje ili porezna optimizacija je traženje idealne porezne strukture koja će minimalizirati porezna davanja Vašeg društva. Pogotovo je primjenjiva na međunarodne strukture, gdje se često javljaju sljedeća pitanja:

  • kolika je stopa poreza na dobit u pojedinoj zemlji?
  • koja su ograničenja isplate dividendi i udjela u dobiti i dr.?

Obratite nam se na vrijeme!

 

“MI KREIRAMO ODLUKE”