UPUTE ZA OSNIVANJE D.O.O. U...

Osnivački akt Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se Ugovorom u pismenoj formi koji zaključuju osnivači. Kada d.o.o. osniva samo jedan osnivač, osnivački akt je Odluka o osnivanju. Potpisi osnivača se ovjeravaju u skladu sa Zakonom. Kako bi Ugovor…

Read more

Obama upozorio na novu globalnu...

  Američki presjednik Barack Obama upozorio je u utorak da bi moglo doći do nove globalne finansijske krize ako Kongres SAD-a ne poveća gornju granicu nacionalnog zaduženja, koja trenutačno iznosi 14.300 milijardi dolara a prema prognozama bi trebala…

Read more

Porezi-definisanje poreza

Porez je finansijska naplata, ili druga nametnuta obaveza, koju svaki pojedinac ili pravni entitet mora plaćati državi ili funkcionalnom ekvivalentu državi. Porezi su najizdašniji dio javnih prihoda. Pojmovno određivanje poreza u pravilu polazi od toga da se radi…

Read more