Finansijski krah USA

Bankrot SAD-a značio bi katastrofu za cijeli svijet! U uvjetima globalizacije, stečaj najvećeg svjetskog gospodarstva izazvao bi domino-efekt na sve zemlje svijeta, osobito na one najrazvijenije koje su najznačajniji trgovinski partneri SAD-a, a to bi se dalje prelilo…

Read more

Porezi-definisanje poreza

Porez je finansijska naplata, ili druga nametnuta obaveza, koju svaki pojedinac ili pravni entitet mora plaćati državi ili funkcionalnom ekvivalentu državi. Porezi su najizdašniji dio javnih prihoda. Pojmovno određivanje poreza u pravilu polazi od toga da se radi…

Read more