Navedena obaveza iskazivanja razlika postoji već duži niz godina. Međutim, u 2016. godini je usvojen novi Zakon o porezu na dobit i pripadajući Pravilnik o transfernim cijenama koji obavezuju sve pravne osobe koje imaju transakcije s povezanim osobama da pripreme dokumentaciju o transfernim cijenama.

Nepoštivanje ove obaveze povlači za sobom, pored potencijalne obaveze uvećanja osnovice poreza na dobit, također i novčane kazne u iznosu od 3.000 KM do 100.000 KM za pravnu osobu i u iznosu od 2.500 KM do 10.000 KM za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

U praksi se javlja nekoliko dilema u vezi s tim ko i kada u FBiH treba pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama. U nastavku ćemo nastojati otkloniti neke od njih:

Dilema: Fizička osoba je vlasnik dvije pravne osobe čije je sjedište na teritoriji FBiH. Navedene pravne osobe imaju međusobne transakcije

Odgovor: Obje pravne osobe treba da pripreme dokumentaciju o transfernim cijenama.

Dilema: Suprug je vlasnik jedne pravne osobe, dok je supruga vlasnik druge pravne osobe. Ove pravne osobe imaju međusobne transakcije i registrovane su u FBiH.

Odgovor: Obje pravne osobe su u obavezi pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama. Naime, bliska rodbinska veza smatra se elementom povezanosti prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Dilema: Fizička osoba (vlasnik pravne osobe) je predmetnoj pravnoj osobe dao pozajmicu. Pravna osoba je registrovana u FBiH.

Odgovor: Pravna osoba je u obavezi da pripremi dokumentaciju o transfernim cijenama i dokaže da je pozajmica data po tržišnim uslovima.

Dilema: Privredno društvo u FBiH ima transakcije s povezanom osobom čije je sjedište u Republici Srpskoj, ali ne zaračunavamo naknadu za te transakcije.

Odgovor: Uslov za pripremu dokumentacije jeste da postoji transakcija, bez obzira na to što naknada nije utvrđena. Ovdje je dodatno uvećan rizik od razrezivanja dodatne porezne obaveze, jer izostanak naknade upućuje na to da naknade nisu tržišne (argument je da privredno društvo koje ne bi bilo povezano vjerovatno ne bi pružalo usluge bez naknade). Privredno društvo u FBiH je obavezno da pripremi dokumentaciju o transfernim cijenama prema odredbama Zakona o porezu na dobit FBiH i pripadajućeg pravilnika. Privredno društvo koje prima navedene usluge je također obavezno da dokumentuje transakciju u skladu s propisima o transfernim cijenama Republike Srspke.

Dilema: Porezna uprava FBiH i Ministarstvo finansija FBiH žele da nametnu odluku po kojim cijenama treba poslovati.

Odgovor je negativan. Naime, nadležni organi neće utjecati na ugovorne odnose u privredi – cijene se formiraju slobodno (naravno uz ograničenja koja su navedena u drugim propisima za pojedine industrije koje su pod nadzorom nadležnog regulatora). Cilj odredbi o povezanosti jeste da se adekvatan iznos poreza na dobit plati u FBiH.

Dilema: Privredno društvo posluje s povezanom osobom i sigurno je da posluje u skladu s principom van dohvata ruke. Sve cijene su tržišne. Da li i dalje postoji obaveza za pripremu dokumentacije o transfernim cijenama?

Odgovor: Da, i dalje postoji obaveza dokazivanja da je poslovanje u skladu s tržišnim uslovima. Postupak dokazivanja vrši se putem izvještaja i ostale dokumentacije o transfernim cijenama, koja se priprema korištenjem propisane metodologije (definisane odredbama pravilnika).

Dilema: Da li se može pripremiti izvještaj o transfernim cijenama kad to zatraži Porezna uprava FBiH?

Odgovor: Prema trenutnim propisima, porezni obveznik je indirektno dužan imati pripremljen izvještaj o transfernim cijenama u trenutku predaje godišnje prijave poreza na dobit. Ako postoji razlika između tržišnih i transfernih cijena, porezni obveznik je u obavezi da razliku iskaže u poreznom bilansu. Da bi se eventualna razlika mogla iskazati, potrebna je analiza transfernih cijena. Dodatno, u roku od 45 dana od zahtjeva Porezne uprave FBiH, porezni obveznik je dužan istoj dostaviti izvještaj zajedno s ostalom dokumentacijom o transfernim cijenama. U praksi, izrada izvještaja i pribavljanje potrebne dokumentacije zahtijeva nekoliko sedmica, čiji se rok produžava ukoliko je potrebno dodatno vrijeme da se prikupe relevantne ponude ili ukoliko se oduži postupak dobijanja određene dokumentacije od povezanih osoba. Posljedično, uputno je da se navedene aktivnosti započnu ranije i osiguraju resursi za proces pripreme dokumentacije o transfernim cijenama. Znači, dokumentaciju o transfernim cijenama treba pripremiti do roka za predaju godišnje prijave poreza na dobit (tj. ako nije došlo do promjene finansijske godine, to je 31. mart 2017. godine za period 2016. godine). Dodatno, u godišnjoj prijavi poreza na dobit potrebno je popuniti rubriku da li je pripremljen izvještaj o transfernim cijenama.

Dilema: Da li je potrebno svake godine pripremiti izvještaj o transfernim cijenama?

Odgovor Da, izvještaj o transfernim cijenama se izrađuje svake godine. Međutim, treba uzeti u obzir da će prva izrada izvještaja te ostale dokumentacije uzeti više vremena nego u godinama koje slijede, osim ako se izvrše značajnije reorganizacije poslovanja ili se uvedu nove transakcije sa povezanim osobama.

Uzimajući u obzir da smo otklonili najčešće nedoumice, prelazimo na dilemu da li svaki porezni obveznik može sam pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama.

Odgovor je da. Međutim, treba uzeti u obzir nekoliko faktora prije nego što se pristupi konačnoj odluci o pristupu:

Kompleksnost metodologije za testiranje

Transferne cijene se uobičajeno dokazuju korištenjem metodologije o testiranju transfernih cijena, koja je detaljno razrađena u pravilniku (a kao dobar vodič može poslužiti i OECD Vodič o transfernim cijenama) tako da je radnicima uključenim u postupak pripreme izvještaja o transfernim cijenama potrebno znatno vrijeme da isti pripreme te realizuju projekt kompletiranja dokumentacije (što znači da se ne mogu baviti tekućim poslovima).

Trošak licenci za pristup bazama podataka

Testiranje cijena transakcija između povezanih osoba vrši se upoređivanjem uslova u poslovnim ili finansijskim odnosima s uporedivim okolnostima između nezavisnih osoba. U većini slučajeva, u ove svrhe potrebno je imati pristup relevantnim bazama podataka. Trošak pojedinih baza podataka (u zavisnosti od vrste transakcije) je materijalan i mjeri se u više hiljada EUR na godišnjem nivou.

Nezavisna analiza transakcija/poznavanje prakse

Stručna i nezavisna strana ima mnogo širu sliku u vezi s transakcijama poreznih obveznika te može pružiti nepristrasno mišljenje o transakcijama u odnosu na interne resurse poreznog obveznika. Također, iskusan konsultant može vas uputiti na nedostatke koje je primijetio kod drugih poreznih obveznika.

Posljedično, mnoge pravne osobe odlučuju da prepuste pripremu dokumentacije, odnosno izrade izvještaja o transfernim cijenama, eksternim konsultantima.

Međutim, ako se odlučite odabrati eksternog konsultanta, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko stavki:

Iskustvo i reference društva

Konsultant treba posjedovati iskustvo u pripremi dokumentacije o transfernim cijenama (te poznavati OECD propise). Obavezno zatražite reference konsultantskog društva koje želite angažovati.

Baze podataka i licence

Konsultant treba posjedovati adekvatne licence i baze podataka radi testiranja transakcija. Bez adekvatnih baza ni sam izvještaj ne opravdava svoju svrhu. Iako nije jedina, najčešće korištena baza za testiranje transakcija je Amadeus baza podataka koju na raspolaganje stavlja Bureau van Dijk. Dodatne baze mogu biti primjenjive zavisno od tipa transakcije.

Odgovarajući tim i kapacitet da se ispoštuju rokovi

Potrebno je da vaš konsultant ima kapaciteta da ispoštuje dogovorene rokove. Naime, izrada izvještaja često zahtijeva više sedmica, tako da morate odabrati pravog partnera koji može pratiti vaš tempo.

Nadamo se da će Vam ova kratka analiza olakšati pravi izbor strategije u vezi s izradom dokumentacije o transfernim cijenama. Transferne cijene su u fokusu poreznih uprava našeg regiona već duže vrijeme, tako će sličan pristup biti izgledan i u FBiH. Adekvatna i pravovremena priprema će vam svakako omogućiti da kompletirate svoje obaveze te da se i dalje možete posvetiti tekućim poslovima.

Autori: Emir Ibišević, Senior Manager i Haris Jašarević, Manager u društvu Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo

Izvor:klix.ba