Poreska uprava kriva što kasni fiskalizacija u FBiH

SARAJEVO – Proces fiskalizacije u FBiH nije počeo iz jedinog razloga što Porezna uprava FBiH nije spremna da započne sa svojim dijelom posla, izjavio je u četvrtak ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda.
“Dali smo Poreznoj upravi sve što su tražili, 370 novih uposlenih, odobren im je 1,1 milijun KM za informatizaciju, 150.000 za promidžbu, a nisam vidio nijedan članak od promidžbe. Postupak nabavke servera nije pokrenut. Tražio sam od Vlade i resornog ministarstva RS da nam ustupe server radi testiranja u ‘BH Telecomu’ i HT Mostaru i ustupili su nam ga besplatno. To je mogla uraditi i Porezna uprava”, rekao je Bevanda.
Na pitanje da li će smijeniti direktora Porezne uprave Midhata Arifovića s obzirom na to da su usvojene izmjene Zakona o Poreznoj upravi koje to omogućavaju, Bevanda je odgovorio da nikada nije bio čovjek koji će smjenjivati nekoga. Istakao je i da ne bi mogao to da uradi čak i kada bi htio, jer izmjene zakona nisu objavljene u “Službenim novinama”, iako su usvojene prije dva mjeseca.
Osnovi cilj fiskalizacije je bolja naplata prihoda i sprečavanje PDV prevara, ali još nije poznato kada će porezni obveznici u FBiH početi da upotrebljavaju fiskalne kase. Bevanda je napomenuo da je izabrano devet firmi koje će moći da se bave prometom fiskalnih kasa, što garantuje konkurentnost koja dovodi do jeftinijih uređaja.
“Vodimo pregovore sa sva tri telekom operatora o mjesečnoj cijeni za korisnike. Naše je opredjeljenje da favoriziramo onoga gdje FBiH ima najveći udio i što najviše donosi proračunu, ali isto tako nećemo dozvoliti monopol nego ćemo pod istim uvjetima preferirati operatora koji bude najbolji. To će biti ‘BH Telecom'”, rekao je Bevanda.
Odgovarajući na Bevandine optužbe Arifović je istakao da je za implementaciju Zakona o fiskalnim sistemima neophodno milion KM, a da je u maju odobreno tek 650.000 KM.
“Novac je odobren iz tekuće rezerve, iako su u budžetu bila predviđena sredstva za ovu svrhu, ali nisu odobrena”, kaže Arifović.
Dodao je da je Porezna uprava profesionalno i ozbiljno pristupila provođenju kompleksnih aktivnosti za primjenu zakona i to u uslovima u kojima se susreće sa brojnim problemima na provođenju nekoliko poreznih reformi.
“Da bi bili efikasno izvršeni svi zahtjevi koji se postavljaju pred Poreznu upravu, moraju se provesti temeljne pripreme koje se ogledaju u nabavci odgovarajuće opreme, softverskog rješenja, obuke kadrova, što iziskuje finansijska sredstva koja još nisu ni u približnoj mjeri obezbijeđena”, ističe Arifović i dodaje da je u toku postupak nabavke softvera.