Mala i srednja preduzeća (SME) predstavljaju kičmu razvoja u većini zemalja, ali je u BiH okvir za njihov razvoj veoma ograničen, rekao je danas u razgovoru s novinarima u Sarajevu David Miller, voditelj projekta “Podrška Evropske unije institucionalnom jačanju kapaciteta regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva – EURELSMED.

Ovaj trogodišnji projekt, vrijedan 2,4 miliona eura, počeo je u septembru prošle godine, a nudi podršku, savjetovanje i obuku za regionalne i lokalne razvojne agencije širom BiH.

Miller je istaknuo da u BiH ne postoji državna strategija razvoja SME niti agencija za SME na državnom nivou, pa čak ni zakon o SME ili zakon o regionalnom razvoju. Također, ne postoje ni strategije o inovacijama i konkurentnosti.

Čak i u poređenju sa susjednim zemljama, BiH nije u dobrom položaju, kazao je on.

Bruto društveni proizvod u BiH je samo oko 30 posto prosjeka u EU i ključni je izazov učiniti zemlju konkurentnom. Prema analizi Svjetske banke za 2009. godinu, BiH je tek na 116. mjestu, među 183 zemlje svijeta, po jednostavnosti poslovanja.

Zato je jedan od ciljeva projekta EURELSMED raditi sa svim organzacijama predviđenim da pruže pomoć, te je pored pet regionalnih razvojih agencija u BiH projekt proširen na rad s lokalnim agencijama.

Miller je najavio da će u narednom periodu biti organizirana obuka za kadrove iz svih općina u BiH, koja će omogućiti da općinski službenici i uposlenici steknu znanje i praktične vještine potrebne za uspješnu identifikaciju projekata, njihov razvoj i implementaciju.

Također će se raditi na podizanju svijesti o sredstvima Evropske unije za konkurentnost i inovacije. Radi se o milijardama eura koje su na raspolaganju svake godine, a BiH bi mogla postati kandidat za ova sredstva. Zato je za novembar i decembar planiran niz od 10 seminara s fokusom na podizanje svijesti i poboljšanje znanja o ovim fondovima EU, na kojima će učestvovati oko 300 ljudi iz državne, regionalne i lokalne uprave, te lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i kompanija.

Miller je dalje naveo uspostavu vaučer shema za SME. Prijedlozi za razvoj i provedbu vaučer programa za SME pripremljeni su za diskusiju s potencijalnim donatorima. Inicijalni pilot projekt predložen je za 2011./2012. godinu, što bi zahtijevalo 500.000 eura. Ovaj program trebao bi poslužiti za reviziju 185 kompanija, 175 konsultantskih kuća, te obuku i radionice za 350 poduzetnika i menadžera.

Iako se projekt EURELSMED ne bavi problemima koje korupcija i birokratija stvaraju razvoju SME, Miller je naglasio da je važno promijeniti mentalitet ljudi i dati građanima pravu informaciju o tome odakle dolaze poslovi, budući da ljudi općenito još misle da samo velike kompanije donose poslove, što više nije slučaj. A svijest o tome pomoći će ljudima da shvate šta je poduzetnik.

Sama korupcija je u velikoj mjeri pitanje mentaliteta, a to je najteže promijeniti, rečeno je današnjem susretu predstavnika EURELSMED-a i novinara.

(Izvor: FENA)