FBiH: Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa stupa na snagu 1. januara 2011. Četvrtak | 30.12.2010. Od 1. januara 2011. u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vršit će se u Poreznoj upravi Federacije BiH, odnosno nadležnim poreznim ispostavama Prijavu za upis/osiguranje podnosi obveznik uplate doprinosa nadležnoj poreznoj ispostavi za: zaposlenika – prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice – prema sjedištu poslovne jedinice; te za zaposlenike u institucijama BiH s prebivalištem u Federaciji BiH – prema prebivalištu zaposlenika. Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, Brčko Distrikta i obveznici uplate doprinosa čije sjedište je izvan teritorije BiH, a poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike s prebivalištem u Federaciji, prijavu podnose nadležnoj poreznoj ispostavi – prema prebivalištu zaposlenika. Potrebni obrasci koji su sastavni dio Pravilnika, s uputama za popunjavanje mogu se naći na web stranicama Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba) i u poreznim ispostavama. Trenutno nije moguće podnositi prijave elektronskim putem, što će u dogledno vrijeme biti omogućeno. Ukoliko je osiguranik prestao s radom s 31. decembrom 2010., godine, prijava i ostali obrasci nakon 1. januara 2011. podnose se Poreznoj upravi – nadležnoj poreznoj ispostavi, napominju iz Porezne uprave FBiH.

(FENA/DEPO PORTAL)