Nedavne medijske spekulacije o povećanju stope PDV-a u 2011. godini kako bi se namirio manjak novca u državnoj kasi lišen je svakog osnova. Ni jedna parlamentarna stranka, ni prije ni nakon izbora, nije izašla sa sličnim zahtjevom, i jedina korekcija koja bi se eventualno mogla desiti u sistemu indirektnih poreza vezana je za uspostavu …

… diferencirane stope PDV-a. Niža stopa PDV-a (7-9 posto) primjenjivala bi se za osnovne prehrambene namirnice, školski pribor, računare, štampu i lijekove, a viša stopa PDV-a (18-20 posto) na sve ostale proizvode. No, i taj je zahtjev prilično maglovit i nedorečen, i čini se da ga pobjedničke partije više i ne spominju.

Teza o navodnom budžetskom manjku u entitetskim kasama stoji na klimavim nogama. U protekoj godini Poreska uprava Federacije BiH naplatila je 3,4 milijarde KM prihoda, odnosno 185 miliona KM više nego u 2009. godini. Porasli su prihodi od poreza na dobit (173  miliona KM), kao i poreza na dohodak (209 miliona KM) a snažno je porasla i uplata doprinosa (2,26 milijardi KM).
Na drugoj strani, Uprava za indirektno oporezivanje u protekloj  godini prikupila je 4,67  milijardi KM indirektnih poreza, što je za 314 miliona KM više nego u 2009. godini. To praktično znači da su ukupni poreski prihodi (indirektni i direktni porezi) u protekloj godini povećani za blizu 500 miliona KM!

Istina, prihodi od direktnih poreza u Republici Srpskoj u protekloj godini ostali su na razini 2009. godine (1,76 milijardi KM) ali su ukupni budžetski prihodi ipak veći zbog rasta indirektnih poreza.
S obzirom na privredni oporavak koji je krenuo sredinom protekle godine, indirekni i direktni porezi u 2011. godini vjerovatno će porasti za dodatnih 8-10 posto.
U državnoj blagajni neće dakle faliti novca, osim, naravno, ako se (ponovo) ne pojavi manjak odgovornosti u njegovom trošenju.

(Slobodna Bosna)