SARAJEVO – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u ponedjeljak je dala saglasnost na evaluacioni izvještaj o rezultatima pretkvalifikacionog natječaja za izgradnju autoceste na trasi koridora 5-C, dionica Bijača – Počitelj, poddionica Bijača – Kravice, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH. Kako se navodi, slijedi saglasnost EBRD-a…

…na tendersku dokumentaciju i poziv pretkvalifikacionim kompanijama/konzorcijima za pripremu finansijske ponude.

U skladu s evaluacionim izvještajem pretkvalifikacione uvjete su u potpunosti zadovoljile sljedeće kompanije/konzorciji: 1. Swietelsky, Austrija, 2. J&P – Avax s.a. ,Grčka, 3. Konzorcij GP Put Sarajevo BiH i Vijadukt Hrvatska, 4. BH Konzorcij Euroasfalt Sarajevo, ŽGP Sarajevo i Hidrogradnja Sarajevo, 5. Hidroelektra Niskogradnja Hrvatska, 6. Konzorcij CEA Italija, Grazzini Italija i Zagorje Tehnobeton Hrvatska, 7. Strabag Austrija, 8. Osijek-Koteks Hrvatska.

Konzorcij Konstruktor Hrvatska, Putovi Grude BiH i HP Investing Mostar BiH je uvjetno zadovoljio prekvalifikacione kriterije te je u obavezi, do poziva za preuzimanje tenderske dokumentacije za izradu finansijske ponude, dostaviti dodatne dokaze o ispunjavanju pretkvalifikacionih uvjeta.

U suprotnom, konzorcij neće moći preuzeti tendersku dokumentaciju za izradu finansijske ponude, navedeno je u izvještaju.

Erdal Trhulj, v.d. direktora JP Autoceste FBiH, kazao je da će ta kompanija  u naredna dva dana dostaviti na saglasnost Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) tendersku dokumentaciju za izradu finansijske ponude.

– Nakon dobivanja saglasnosti, pretkvalifikovane kompanije ili konzorciji će biti pozvani da preuzmu dokumentacuju i pripreme svoje finansijske ponude, rekao je Trhulj.

Od prijavljenih kompanija ili konzorcija na poziv za prekvalifikaciju, uvjete nisu ispunili: 1. SCT d.d. Slovenija, 2. Integral Inžinjering Banja Luka BiH, 3. Konzorcij Sepa Italija i Mucić & Co. BiH i 4. Ingra Hrvatska (koja je bila prijavljena u konzorciju s kompanijom Osijek-Koteks Hrvatska).

(Vijesti.ba)