Priliv direktnih inostranih ulaganja u 2010. godini iznosio je 339,7 miliona KM, odnosno 1,4 odsto bruto društvenog proizvoda, što je na približno istom nivou kao i u 2009. godini, podaci su Centralne banke BiH.

Iz CB BiH ističu da ti iznosi upućuju na činjenicu da je nastavljen priliv investicija, ali da se efekti recesije na strane direktne investicije još nisu anulirali, kao i da BiH nije bila u stanju da privuče investicije na nivou na kojem su bile prije recesije.

U strukturi stranih direktnih investicija, na vlasnički kapital se odnosi 363,7 miliona KM, na ostali kapital 245,1 miliona KM, dok je iznos zadržanih zarada bio negativan (- 269,2 miliona KM) što je uzrokovano konsolidovanim gubicima u kompanijama s direktnim ulaganjima, a događa se već drugu godinu zaredom.

U pogledu geografskog rasporeda priliva ulaganja, zabilježena je značajna promjena u odnosu na prethodne godine, jer je najviše ulaganja bilo iz Švicarske (98 miliona KM), Njemačke (54 miliona KM) i Turske (37 miliona KM).

Istovremeno je kod nekih zamalja, koje su bile veliki ulagači u ranijim godinama, u 2010. zabilježeno smanjenje investicija. To su Slovenija (- 41 milion KM), Rusija (- 25 miliona KM) i Austrija (- sedam miliona KM).

Glavnina investicija je realizovana u proizvodnim djelatnostima, a naročito u proizvodnji baznih metala gdje je investirano 176 miliona KM, saopšteno je iz CB BiH.

U oblastima koje su privlačile najviše ulaganja u prethodnim godinama se promijenio trend, pa je tako u oblasti trgovine na malo, zabilježeno smanjenje od 32 miliona KM, a u finansijskom posredovanju 33 miliona KM.

Ukupno stanje direktnih ulaganja na kraju 2010. iznosilo je 9,54 milijardi KM, a najveći iznos se i dalje odnosi na Austriju (1,88 milijadi KM) i Srbiju (1,72 milijardi KM).

Za statistički tretman stranih direktnih investicija primijenjena je nova metodologija, koja je usklađena sa novim priručnikom za statistiku platnog bilansa (BPM6).

Glavna izmjena se odnosi na tretman međukompanijskog posuđivanja za finansijske institucije, koje se više ne tretira kao direktna investicija, a napravljene su i izmjene o vremenu knjiženja dividendi i tretmana preduzeća sa istim stranim ulagačem.

U skladu s tim, izvršene su revizije iznosa za tokove i stanja direktnih stranih investicija i za prethodne godine, navodi se u saopštenju.