Od 1. oktobra ove godine neće doći do promjena u cijenama električne energije u odnosu na trenutne cijene, saopćila je danas Elektroprivreda BiH (EPBiH).Prema novim tarifnim stavovima koje je donijela Federalna regulatorna agencija za električnu energiju (FERK) i koji se primjenjuju od 1. jula ove  godine, ukinuta je veća (zimska) i niža (ljetna) tarifa, tako da je cijena električne energije ista tokom cijele godine.

Kako se dodaje, cijena električne energije za domaćinstva, jednotarifni kupci, iznosi 12,82 feninga/kWh, dok je za dvotarifne kupce cijena 16,02 feninga/kWh (veća tarifa), odnosno 8,01 fening/kWh (manja tarifa).

Iz EPBiH napominju da je još na snazi ljetno računanje vremena i da se za domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila manji dnevni tarifni stavovi primjenjuju od 14.00 do 17.00 sati i od 23.00 do 08.00 radnim danima i subotom, kao i nedjeljom cijeli dan.

Za sve ostale kupce JP EPBiH manji dnevni tarifni stavovi se primjenjuju u periodu od 23.00 do 08.00 radnim danima, kao i subotom i nedjeljom cijeli dan.

Prelaskom na zimsko računanje vremena, manji tarifni stavovi će se primjenjivati od 13.00 do 16.00 sati i od 22.00 do 7.00 sati, saopćeno je iz Službe za komunikacije EPBiH.

(Izvor: Fena)