PROGRAMI KOJI SE PROVERAVAJU I MORAJU BITRI LICENCIRANI SU:

1.  WINDOWS OS (npr.Windows 7…)

2.  MICROSOFT OFICE (npr.Professional 2007, 2010…)

3.  Adobe Photoshop (npr.Standard, Extended…)

4.  Adobe Acrobat (Acrobat 5, Acrobat 8…)

5.  CorelDRAW

6. AutoCAD

7. Autodesk 3D Studio Max

MJERE I SANKCIJE KOJE MOGU IZREĆI INSPEKCIJSKI I DRUGI NADLEŽNI ORGANI:

– Novčana kazna u iznosu 1.000 KM do 200.000KM za pravno lice

– Novčana kazna u iznosu 1.000 KM do 20.000KM za odgovorno lice

– Oduzimanje i uništenje robe

– Privremeno zadržavanje roba u prekograničnom prometu

– Kazna zatvora