“RAńĆUNOVODSTVO PLUS +”

NOVI PAKET USLUGA ‚ÄěRAńĆUNOVODSTVO PLUS +‚Äú ¬† ‚ÄěRAńĆUNOVODSTVO PLUS +‚Äú –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† FER CIJENA –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† MULTIDISCIPLINARNOST –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† VI҆E ZNANJA I ISKUSTVA –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† SAVJETOVANJE –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† OPTIMIZACIJA USLOVA POSLOVANJA –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† RAńĆUNOVODSTVO U USLOVIMA KRIZE –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† OD REGISTRACIJE DO LIKVIDACIJE DRU҆TVA –¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†…

Read more

NOVA USLUGA U PRIPREMI !!!

Agencija za rańćunovodstvo i finansije “MEGA TEAM” d.o.o., Sarajevo, je pripremila novu uslugu iz oblasti rańćunovodstva. Na osnovu iskustava naŇ°a agencija je pripremila novi koncept u rańćunovodstvu i knjigovodstvu koji bi trebao dati dobre rezultate u odnosu agencija-klijent…

Read more

Post Format: Quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi purus magna, sollicitudin nec orci sed, cursus egestas ex. Vivamus neque ex, euismod ac magna blandit, auctor laoreet felis. Quisque lectus nisl, placerat eget maximus et, feugiat eget tellus.…

Read more

Post Format: Link

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt convallis vulputate. Donec enim lectus, hendrerit quis sapien at, mattis consectetur dui. Mauris tincidunt accumsan molestie. Ut vel laoreet nulla, in euismod tortor. Vestibulum volutpat urna sit amet…

Read more

Odbor direktora MeńĎunarodnog monetarnog fonda...

Odbor direktora MeńĎunarodnog monetarnog fonda odobrio je na sastanku u Washingtonu kredit BiH u iznosu od 800 miliona KM. Prva tranŇ°a trebala bi biti operativna veńá u narednih nekoliko dana. DvogodiŇ°nji stand-by aranŇĺman BiH sa MMF-om dogovoren u…

Read more

Bez isplańáenih dugovanja nema otvaranja...

Novi Zakon o unutraŇ°njem platnom prometu u FBiH onemoguńáava se otvaranje novih rańćuna ukoliko pravno ili fizińćko lice ima odreńĎena finansijska dugovanja. Kad Zakon stupi na snagu, duŇĺnicima ńáe se po automatizmu blokirati rańćuni u bilo kojoj banci…

Read more

POJAńĆANI INSPEKCIJSKI NADZOR U FBiH...

PROGRAMI KOJI SE PROVERAVAJU I MORAJU BITRI LICENCIRANI SU: 1.¬† WINDOWS OS (npr.Windows 7…) 2.¬† MICROSOFT OFICE (npr.Professional 2007, 2010…) 3.¬† Adobe Photoshop (npr.Standard, Extended…) 4.¬† Adobe Acrobat (Acrobat 5, Acrobat 8…) 5.¬† CorelDRAW 6. AutoCAD 7. Autodesk…

Read more

Crni petak za 9 zemalja...

Agencija Standard & Poor's u petak snizila je kreditni rejting za devet zemalja eurozone, izvijestio je Reuters. MeńĎu njima su Francuska, Austrija, Slovenija, Slovańćka, Malta, Italija, ҆panjolska, Portugal i Cipar. ¬†Smanjenje kreditnog rejtinga direktno utjeńće na sposobnost zemalja…

Read more

Od 1. oktobra neńáe dońái...

Od 1. oktobra ove godine neńáe dońái do promjena u cijenama elektrińćne energije u odnosu na trenutne cijene, saopńáila je danas Elektroprivreda BiH (EPBiH).Prema novim tarifnim stavovima koje je donijela Federalna regulatorna agencija za elektrińćnu energiju (FERK) i…

Read more

DIREKTNA INOSTRANA ULAGANJA U BiH...

Priliv direktnih inostranih ulaganja u 2010. godini iznosio je 339,7 miliona KM, odnosno 1,4 odsto bruto druŇ°tvenog proizvoda, Ň°to je na pribliŇĺno istom nivou kao i u 2009. godini, podaci su Centralne banke BiH. Iz CB BiH istińću…

Read more