Archive for month: September, 2012

Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je na sastanku u Washingtonu kredit BiH u iznosu od 800 miliona KM.

Categories: Novosti

Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je na sastanku u Washingtonu kredit BiH u iznosu od 800 miliona KM. Prva tranša trebala bi biti operativna već u narednih nekoliko dana. Dvogodišnji stand-by aranžman BiH sa MMF-om dogovoren u Pismu namjere je u iznosu oko 500 miliona američkih dolara, od čega će dvije trećine biti raspodijeljeno Federaciji BiH a jedna trećina Republici Srpskoj. Sredstva su namijenjena za podršku budžetima i ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize. Fiskalno vijeće BiH u julu je u Sarajevu dogovorilo sa delegacijom MMF-a, predvođenom šefom Misije za BiH Costasom Christouom, detalje Pisma namjere za zaključivanje novog stand-by aranžmana.

Bez isplaćenih dugovanja nema otvaranja novih računa u banci

Categories: Novosti

Novi Zakon o unutrašnjem platnom prometu u FBiH onemogućava se otvaranje novih računa ukoliko pravno ili fizičko lice ima određena finansijska dugovanja.

Kad Zakon stupi na snagu, dužnicima će se po automatizmu blokirati računi u bilo kojoj banci sve dok u potpunosti ne izmire svoja dugovanja, bilo da je riječ o običnom dugu za struju, ili da se radi o milionskim obavezama za neuplaćene doprinose za penziono, zdravstveno osiguranje, poreze i dr.

Bit će određene vrste i namjene računa i data obaveza poslovnim subjektima da sva plaćanja obavljaju preko računa za redovno poslovanje i odrede glavni račun preko kojeg će se izvršavati nalozi za prinudnu naplatu i o dugovanjima voditi evidencija. Kako bi se obavila prisilna naplata duga bit će blokiran dužniku bankarski račun. Kako bi se izbjegla mogućnost da dužnik otvara bankovni račun u drugoj banci kao do sada, svi podatci o njemu bit će ažurirani u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata pri Centralnoj banci BiH. U nedostatku sredstava na glavnom računu, banka upućuje zahtjev drugim bankama za blokadu svih računa dužnika u konvertibilnim markama i devizama radi izmirenja njegovog duga i deblokade računa.