SARAJEVO – Zahtjevi za fiskalizaciju u Federaciji BiH stižu Poreznoj upravi u malom broju zbog čega nije izvjesno da će uvođenje fiskalnih sistema za prvu grupu poreskih obveznika biti dovršeno do predviđenog roka, polovine decembra. Fiskalizacija, čiji je…

Read more

FISKALIZACIJA U FEDERACIJI BiH SARAJEVO,  Potpuna primjena Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH može se očekivati za godinu dana, iako je on stupio na snagu 1. januara ove godine, izjavio je Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik federalnog ministra finansija…

Read more