FISKALIZACIJA U FEDERACIJI BiH

SARAJEVO,  Potpuna primjena Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH može se očekivati za godinu dana, iako je on stupio na snagu 1. januara ove godine, izjavio je Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik federalnog ministra finansija za fiskalnu i poreznu politiku.

Hadžimehanović je pojasnio da u zakonu postoji član koji propisuje dinamiku njegove primjene, te da Ministarstvo finansija trenutno vodi aktivnosti na donošenju obaveznih podzakonskih propisa. Kazao je da je već pripremljen pravilnik o načinu registracije svih proizvođača fiskalnih sistema i njihovih zastupnika.
“Po objavi pravilnika biće raspisan javni poziv za registraciju proizvođača fiskalnih sistema i njihovih zastupnika. Sljedeći korak je utvrđivanje funkcionalno-tehničkih karakteristika fiskalnih uređaja koji će biti stavljeni u promet”, kazao je Hadžimehanović.
Od fiskalizacije su izuzeti samostalni poljoprivredni proizvođači, obrtnici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate, banke, osiguravajuća društva, te sve pravne osobe koje obavljaju usluge u oblasti komunalija, socijalnog osiguranja, poštanske usluge, te obrazovne ustanove i vjerske organizacije.Fena